สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
ประกาศ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม

อ่านต่อ..
เทศบาลตำบลสันกลาง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น
10 ก.พ. 2564
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันกลาง ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น มีความรู้ในขั้นตอน หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ข้อห้าม รวมถึง ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งนี้ได้เชิญ นายโชคชัย เดียวกนกรัตน์ เจ้าหน้าที่จาก กกต.จว.เชียงใหม่ มาอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklangcm.go.th,
           sanklang2563@gmail.com
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th