สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
ประกาศ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม

อ่านต่อ..
ภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น จาก ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันกลาง
10 ก.พ. 2564
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 วันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง ซึ่งมี นางมุกดา ชาเทพ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง, นายสาคร ไชยอำมาตย์ กรรมการการเลือกตั้ง, นายสัญญา รักชาติ กรรมการการเลือกตั้ง, นายอนุกุล ธะกุลนา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันกลาง และเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจสันกำแพง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลสันกลาง คอยให้ความอำนวยความสะดวกในการรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น
และในวันดังกล่าว นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอสันกำแพง และนางวัชชารมย์ วงค์คม ท้องถิ่นอำเภอสันกำแพง ได้มาตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้งของเขตตำบลสันกลางด้วย


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklangcm.go.th,
           sanklang2563@gmail.com
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th