สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม

อ่านต่อ..
ภาพบรรยากาศ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ครั้งที่ 3
25 ต.ค. 2564
ภาพบรรยากาศ ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ซึ่งทางโรงพยาบาลสันกำแพง ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ครั้งที่ 3 ณ เทศบาลตำบลสันกลาง ซึ่งทำการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 คือ วัคซีนซิโนแวค โดยมีทางท่านนายอำเภอสันกำแพง นายชัยณรงค์ นันตาสาย ได้มาตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านตำบลสันกลาง

และทางเทศบาลตำบลสันกลาง ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันกำแพง รพสต.บ้านมอญ อสม. รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklangcm.go.th,
           sanklang2563@gmail.com
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th