สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม

อ่านต่อ..
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565 แบบ New Normal ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์
06 ม.ค. 2565
เทศบาลตำบลสันกลาง ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565 แบบ New Normal ในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมส่งคลิปประกวดการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ระดับชั้น อนุบาล 1-3
- กิจกรรมระบายสีภาพ ระดับชั้น อนุบาล 1-3
- กิจกรรมประกวดปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น อนุบาล 2-3
- กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ซึ่งได้หมดเขตส่งผลงานไปตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565

โดยจะมีการประกาศผลผู้ชนะการประกวดในวันเด็ก วันเสาร์ 8 มกราคม 2565
พร้อมกันนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัล ให้มารับรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ ณ เทศบาลตำบลสันกลาง ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : saraban@sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th