สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-บุคลากร
คำสั่ง/ประกาศ/กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้
ประกาศ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรม
คู่มือประชาชน
ประชาสัมพันธ์องค์กร


สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมเยียนชุมชนโหล่งฮิมคาว (4 ธันวาคม 2563)


เมื่อวันนี้ 4 ธันวาคม 2563 สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมเยียนชุมชนโหล่งฮิมคาว
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนชุมชนโหล่งฮิมคาว อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมสินค้าชุมชน และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นกิจกรรมส่งเสริมรายได้และการท่องเที่ยวชุมชนโหล่งฮิมคาว เพื่อพัฒนา รักษา และยกระดับคุณภาพ มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ
สำหรับชุมชนโหล่งฮิมคาว ตั้งอยู่ที่บ้านมอญ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนให้มีกาดต่อนยอน เปิดชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของชุมชนโหล่งฮิมคาว ซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องการผลิตผ้าฝ้ายและได้มาตรฐานรางวัลชนะเลิศ GI การผลิตจะเป็นแบบพื้นบ้านดั้งเดิมนำมาประยุกต์ผสมผสานเข้ากับแฟชั่นดีไซน์ของคนรุ่นใหม่ โดยนำสินค้าออกจำหน่ายภายในชุมชน ที่บ้านเรือนส่วนใหญ่ เป็นบ้านอยู่อาศัยแบบชุมชนคนล้านนา เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน ชาวบ้านอาศัยอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง ภายในชุมชนมีการทำสลุงเงิน มีศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เสื้อผ้าพื้นเมือง โดยแต่ละบ้านจะเปิดบ้านเพื่อจำหน่ายสินค้าของตน และมีการสอน สาธิตงานศิลปะพื้นบ้าน หัตถกรรม ทั้งนี้ชุมชนโหล่งฮิมคาวได้เปิดต้อนรับผู้มาเยี่ยมทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

https://region3.prd.go.th/topic/news/21427

ไฟล์แนบ
 


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email : info@sanklangcm.go.th,
           sanklang2563@gmail.com
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th