สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานผลตรวจรับพัสดุสิ้นปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อรถตู้(พยาบาล)ประจำปีงบประมาณ2565 29 ก.ย. 2565 คลิกอ่าน
ประกาศผลผู้ชนะโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ภายในเทศบาลตำบลสันกลาง ประจำปี งปม 2566 29 ก.ย. 2565 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บฃนขยะ ประจำปีงบประมาณ2566 06 ก.ย. 2565 คลิกอ่าน
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า90กิโ 10 ส.ค. 2565 คลิกอ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7หมู่ 5 04 ส.ค. 2565 คลิกอ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อ คสล.ซอย 3ถึงป่าช้า หมุ่1 04 ส.ค. 2565 คลิกอ่าน
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า๙ 04 ส.ค. 2565 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 วัดสันกลางใต้ 11 ก.ค. 2565 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล สถานที่ดำเนินการซอย 3 เลขที่102/1 ถึงป่าช้าหมู่1 11 ก.ค. 2565 คลิกอ่าน
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 มิ.ย. 2565 คลิกอ่าน
ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่่ยว โหล่งฮิมคาว โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ซอย ๑๑ ถึงที่สาธารณประโยชน์ หมู่่ที่ ๒ (โหล่งฮิมคาว)บ้านมอญ 23 ก.พ. 2565 คลิกอ่าน
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่่ยว โหล่งฮิมคาว โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ซอย 11 ถึงที่สาธารณประโยชน์ หมู่่ที่ 2 (โหล่งฮิมคาว)บ้านมอญ ม.2 ต 03 ก.พ. 2565 คลิกอ่าน
ประกาศเชิญชวนก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่่ยว โหล่งฮิมคาว โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ซอย 11 ถึงที่สาธารณประโยชน์ หมู่่ที่ 2 (โหล่งฮิมคาว)บ้านมอญ ม.2 ต.สั 03 ก.พ. 2565 คลิกอ่าน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคาคอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 ก.ย. 2564 คลิกอ่าน
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 06 ก.ย. 2564 คลิกอ่าน
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอาคารเอนกประสงค์คอนกรีต 02 ก.ย. 2564 คลิกอ่าน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 02 ก.ย. 2564 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ2565 27 ส.ค. 2564 คลิกอ่าน
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บมูลฝอย ตำบลสันกลาง ปีงบประมาณ 2565 27 ส.ค. 2564 คลิกอ่าน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจัดเก็บขยะ 25 ส.ค. 2564 คลิกอ่าน
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลสันกลาง 17 พ.ค. 2565 คลิกอ่าน
ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ดำ 29 ก.ค. 2564 คลิกอ่าน
ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 29 ก.ค. 2564 คลิกอ่าน
ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต แบบเลขที่ ท.1/2564 ซอย 7 หมู่ 5 21 ก.ค. 2564 คลิกอ่าน
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต Overlay หมู่ 5 23 มี.ค. 2564 คลิกอ่าน
เอกสารประกาศประกาศเชิญชวนโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต Overlay ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเ 16 มี.ค. 2564 คลิกอ่าน
เอกสารประกาศ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต Overlay ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนิ 16 มี.ค. 2564 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง ราคากลาง โครงการโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต Overlay ความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐ 16 มี.ค. 2564 คลิกอ่าน
ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตOverlay ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 470.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการร 07 ธ.ค. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ยาว 77.00 เมตร สถานที่ดำเนินการลำเหมืองหน้า 03 ธ.ค. 2563 คลิกอ่าน
.......ก่อสร้างรางเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ดาเนินการ ลาเหมืองหน้าสุสานบ้านมอญ หมู่ 1เอกสารประกาศ ประกวดราคาโครงกา 17 พ.ค. 2565 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตOverlay ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เ 25 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
เอกสารประกาศ ประกวดก่อสร้างรางเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 19.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตา 18 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง ราคากลาง โครงการรางเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สถานที่ดำเนินการลำเหมืองหน้าสุสานบ้านมอญ ม.1 17 พ.ย. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในเทศบาลตำบลสันกลาง ปีงบประมาณ 2564 22 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะปีงบประมาณ2564 22 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจำปี2564 ของเทศบาลตำบลสันกลาง 11 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ประจำปีงบประมาณ2564 11 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ์้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาจัดเก็บขยะปีงบประมาณ2564 09 ก.ย. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ 3 01 มิ.ย. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคารางส่งน้ำรูปตัวยู ณ สุสานบ้านมอญ 01 มิ.ย. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร 26 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่บ้านสันติ 18 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการก่อสร้างรางท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่บ้านสันติหมู่3 18 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ เหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่บ้านสันติ 18 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู 15 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู ณ สุสานบ้านมอญ 15 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัวยู ณ สุสานบ้านมอญ 15 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)รายการ รถดับเพลิงชนิดถังน้าในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมถังบรรจุโฟม 500 13 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
เอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคารถดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังบรรจุโฟม ๕๐๐ ลิตร 13 พ.ค. 2563 คลิกอ่าน
ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รายการรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย) 13 เม.ย. 2563 คลิกอ่าน
ร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รายการรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย) 13 เม.ย. 2563 คลิกอ่าน
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 23 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 23 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 23 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า จํานวน ๑ คัน 23 ม.ค. 2563 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล บริเวณซอย10 หมู่3 นิออนนิเวศน์ 08 พ.ย. 2562 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณซอย10 หมู่3 นิออนนิเวศน์ 08 พ.ย. 2562 คลิกอ่าน
เอกสารประกวดราคาจ้าเหมาจัดเก็บขยะ 12 ก.ย. 2562 คลิกอ่าน
ร่างประกาศจัดจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจำปี2563 12 ก.ย. 2562 คลิกอ่าน
ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า จํานวน ๑ คัน 28 ส.ค. 2562 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย 28 ส.ค. 2562 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างติดกล้องCCTV ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง 12 ก.ค. 2562 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ตกคอนกรีต (Overlay) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 - 5.50 เมตร 12 ก.ค. 2562
ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้น 04 ก.ค. 2562 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้น 04 ก.ค. 2562 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่คาว (ชนิดตอกเสาเข็ม) สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 (โหล่งฮิมคาว) 03 พ.ค. 2562 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำแม่คาว (ชนิดตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ 2 30 เม.ย. 2562 คลิกอ่าน
ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน(แผ่นที่6-8) 21 ม.ค. 2562 คลิกอ่าน
ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน(แผ่นที่4-5) 21 ม.ค. 2562 คลิกอ่าน
ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน(แผ่นที่1-3) 21 ม.ค. 2562 คลิกอ่าน
ร่างประกาศซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 23 ม.ค. 2562 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่การก่อสร้าง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน จำนวน 1 คัน 21 ม.ค. 2562 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่หน้า รพสต ถึงบ้านนายดิเรก รินคำ 02 พ.ย. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ปากซอย 10 ถึงบ้านนางฟองเฆม พุฒิดี 01 พ.ย. 2561 คลิกอ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขนกำจัดขยะมูลฝอยฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 01 พ.ย. 2561 คลิกอ่าน
กำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 ก.ย. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่การก่อสร้าง รายการ รถเข็นเตียงพยาบาล 06 ก.ย. 2561 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ด้านทิศเหนือตั้งแต่ปากซอย ถึงบ้านนายขจรศักดิ์ ศรีจันทร์แดง หมู่ที่ 1 31 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
ประมาณการราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ด้านทิศเหนือตั้งแต่ปากซอย ถึงบ้านนายขจรเกียรติ ศรีจันทร์แดง หมู่ที่ 1 (ฺBOQ) 31 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
แบบรูปรายการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ด้านทิศเหนือตั้งแต่ปากซอย ถึงบ้านนายขจรเกียรติ ศรีจันทร์แดง หมู่ที่ 1 แบบเลขที่ ร 13/2561 31 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ด้านทิศเหนือตั้งแต่ปากซอย ถึงบ้านนายขจรเกียรติ ศ 31 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่บ้านธารทิพย์ ซอย 4) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
แบบรูปรายการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 3 (หมู่บ้านธารทิพย์) แบบเลขที่ ถ 19/2561 17 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
ประกาศอนุมัติราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่3 (หมู่บ้านธารทิพย์) 17 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย4 หมู่3 (หมู่บ้านธารทิพย์) 17 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่การก่อสร้าง รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 06 ส.ค. 2561 คลิกอ่าน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์รถเข็นเตียงพยาบาลในรถกู้ชีพฉุกเฉิน (Ambulance Stretcher) 27 มิ.ย. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง ซอย 3 หมู่ 6 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองข้างบ้านนางอำพร 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลักทิศตะวันออก (ตั้งแต่ซอย 7 ถ 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สถานที่ก่อสร้าง ลำเหมืองบริเวณปากซอย 19 - ปากซอยหมู่บ 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 หมู่ 3 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สถานที่ก่อสร้าง ปากซอย 2 เรือนแพถึงสามแยกร้านเช่าไม้แ 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง ซอย 2 หมู่ 6 09 พ.ค. 2561 คลิกอ่าน
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 24 ต.ค. 2560 คลิกอ่าน
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24 ต.ค. 2560 คลิกอ่าน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ 6 09 มิ.ย. 2560 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน กันยายน 2560 10 ก.พ. 2560 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสอบราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูล 10 ก.พ. 2560 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6 และปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ หมู่ 2 24 ม.ค. 2560 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์และห้องน้ำ สถานที่ก่อสร้าง สุสานบ้านมอญ หมู่ที่ 2 24 ม.ค. 2560 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ 24 ม.ค. 2560 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) 23 ธ.ค. 2559 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ (ชนิดเตาถ่านเตาเดียว) สถานที่ก่อสร้าง สุสานบ้านสันกลางใต้ หมู่ที่ 6 23 ธ.ค. 2559 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ชนิดเตาถ่านเตาเดี่ยว สุสานบ้านสันกลางใต้ หมู่ที่ 6) 23 ธ.ค. 2559 คลิกอ่าน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยฯ 20 ต.ค. 2559 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. , ท่อเหลี่ยม คสล. , วางท่อประปา, พนังกันดิน, ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามและก่อสร้างรั้ว รวมจำนวน 15 โครงการ 17 พ.ค. 2559 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20.50 เมตร ยาว 33 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลสันกลาง 11 ม.ค. 2559 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร จำนวน 1 แห่ง 18 พ.ย. 2558 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay) สถานที่ดำเนินการ ปากซอย 6 หมู่ที่ 6 บ้านสันกลางใต้ ถึงทางเข้าหมู่บ้านสิรินโฮม 1 หมู่ 5 05 พ.ย. 2558 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1,2,3,5,6 05 พ.ย. 2558 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นลู่วิ่งออกกำลังกาย สถานที่ดำเนินการ ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 26 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 7.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร สถานที่ดำเนินการ ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 26 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 13 ต.ค. 2558 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง) 21 ส.ค. 2558 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 17 ก.ค. 2558 คลิกอ่าน
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบเสียงไร้สายในตำบลสันกลาง สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 17 ก.ค. 2558 คลิกอ่าน


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th