สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
งานกิจการสภา

ประกาศงานกิจการสภา
รายงานการประชุม
ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ปี 65 วันที่ 28 ก.พ. 65 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ปี 64 วันที่ 27 ธ.ค. 64 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ปี 64 วันที่ 29 ต.ค. 64 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ปี 64 วันที่ 30 ส.ค. 64 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ปี 64 วันที่ 20 ส.ค. 64 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ปี 64 วันที่ 17 พ.ค. 64 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ปี 63 วันที่ 30 พ.ย. 63 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่4 ปี 63 วันที่ 14 ก.ย. 63 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ปี 63 วันที่ 10 ก.ย. 63 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ปี 63 วันที่ 8 ก.ย. 63 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ปี 63 วันที่ 24 ส.ค. 63 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ปี 63 วันที่ 29 ก.พ. 63 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลาง
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ปี 63 วันที่ 5 ก.พ. 63 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันกลางข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th