สำนักงานตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
www.sanklangcm.go.th
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101
การคมนาคมสะดวก ความรู้ทันสมัย ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมี ความสุขถ้วนหน้า
 
งานกิจการสภา

ประกาศงานกิจการสภา
รายงานการประชุม
ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลสันกลาง / ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกลาง (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผอ.เลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลสันกลาง / บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเล คลิกดูไฟล์
ประกาศ / ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกลาง คลิกดูไฟล์
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลสันกลาง / ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง คลิกดูไฟล์
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คลิกดูไฟล์
แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผอ.เลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลสันกลาง / บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง คลิกดูไฟล์
ประกาศคณะกรรม กกต. ประจำเทศบาลตำบลสันกลาง / กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลต คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผอ.เลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลสันกลาง / กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผอ.เลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลสันกลาง / ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกลาง คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผอ.เลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลสันกลาง / ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง คลิกดูไฟล์
ประกาศ ผอ.เลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลสันกลาง / จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ คลิกดูไฟล์
ประกาศ / กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี คลิกดูไฟล์
ประกาศ / การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ และแผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันกลาง คลิกดูไฟล์ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่เทศบาล
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร


โครงสร้างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเทศบาลตำบลสันกลาง
ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 5
ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
Email :
โทรศัพท์ติดต่อ 053-384934 งานป้องกัน 053-013101

Staff check mail

www.sanklangcm.go.th